Cart 0

Alapfogalmak

A Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Vágó Dorottya (egyéni vállalkozó)
A Szolgáltató székhelye, telephelye: 1183 Budapest Cserép utca 34.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: hello@urbanbaby.hu
A Szolgáltatót nyilvántartásba vevő hatóság és nyilvántartásba vételi szám: 36822294

Adószáma: 66627427143

A Vásárló

Aki a You:niq Webshop szolgáltatását igénybe veszi, azaz a www.youniqstore.hu internetes felületén keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

A Szállító

A csomagok házhozszállítását a GLS futárszolgálat végzi.

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a youniqstore.hu weboldalon (a továbbiakban: Webáruház) található elektronikus piactéren (a továbbiakban: youniqstore Webáruház) keresztül történik. A youniqstore Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti tájékoztatást megadta a Szolgáltató.

1.2. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A Webáruház szolgáltatásait valamennyi, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, valamint természetes személy jogosult igénybe venni, amennnyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A szolgáltatás igénybevételéhez nem szükséges regisztráció.

1.4. A vásárlás folyamata:

VÁSÁRLÁSI FOLYAMAT
Válassza ki a terméket menüből. Ha a termék fotójára kattint, megnézheti azt nagyobb méretben és rövid leírást olvashat róla.
Ha a termék megrendelése mellett dönt, kérem kattintson a ”Kosárba” feliratra, és jelezze a kívánt mennyiséget.
Ha mégis szeretné törölni valamelyik termék megrendelését, azt a kosár tartalom megtekintésénél teheti meg.
Amikor végzett a vásárlással, és még nem regisztrált partnerünk, kérem töltse ki az űrlapot adataival. A vásárlást csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, ill. regisztrálni, ha a vásárló az ezen az oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért ill. a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a youniqstore.hu webáruház felelősséget nem vállal. A megadott email címre elküldjük a megrendelés visszaigazolását.

1.5. A Felek között a Webáruházban leadott rendelést (vételi ajánlatot) követően, amennyiben azt a Szolgáltató elektronikus úton (e-maill-ben) vagy telefonon visszaigazolta, az magyar nyelven létrejött, írásba foglalt szerződésnek minősül. A szerződés csak az Ügyfélszolgálat által is visszaigazolva tekinthető érvényesnek. Csak az automatikusan a rendszer által kiküldött visszaigazoló email nem tekinthető érvényes szerződésnek. Azokban az esetekben, ha a termék „Rendelésre” státuszban szerepel, minden esetben a szerződés csak az előzetes ár és szállítási határidő tájékoztatását követő írásos visszaigazolás után jön létre. A szerződést a Szolgáltató iktatja és 5 évi megőrzi.

2. Regisztráció

2.1. A Webáruházban regisztrált és vendég felhasználók is vásárolhatnak. A főoldalon a „Bejelentkezés” mezőben, az ott található „Regisztráció” gombra kattintva, az adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra.

2.2. A Szolgáltatót a Partner által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Partner a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

A hibásan rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a személyes adatok módosítása menüpontban van lehetőség. Aktív rendelést érintő adatok módosítására a megadott telefonszámokon, vagy központi e-mail címünkön van lehetőség. Az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítása és kijavítása a szerződési nyilatkozat megtétele előtt az alábbiak szerint tehető meg:

Email: hello@youniqstore.hu

3. Megrendelés

3.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze Ügyfélszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a portálon közölteknél több információra van szüksége, kérjük forduljon bizalommal Ügyfélszolgálatunkhoz. Ügyfélszolgálatunk adatait a Webáruház youniqstore.hu oldalán a KAPCSOLAT menü pont alatt találja.

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett bruttó ár, amely az általános forgalmi adót és az esetleges környezetvédelmi termékdíjat tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A termék végleges ára az az ár, amely a megrendelés visszaigazolásában megadásra került.

3.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0″ Ft-os vagy “1″ Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

3.4. A Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Partner bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik, amennyiben az ajánlat elküldésétől számítottan késedelem nélkül a Partner részére nem érkezik meg a visszaigazolás a megrendelésről.

3.5 A Partner a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

4. Szállítás, fizetési feltételek

4.1. A youniqstore.hu által forgalmazott, raktáron lévő termékek futárral történő házhoz szállítási határideje 2-15 munkanap. A kiszállítás előtti napon e-mailben értesítjük Partnereinket a csomag feladásáról.

Magyarország területén a kézbesítést a Foxpost futárszolgálaton keresztül bonyolítjuk.
A megrendelt terméket bélelt borítékban vagy dobozban szállítjuk.
A szállítási díjak bruttó árak. A szállítási díj összege banki utalásos fizetés esetén bruttó 1.200 Ft, utánvétellel bruttó 1.400 Ft.

A pontatlanul megadott postai cím miatt meghiúsult kézbesítés esetén az újrapostázás költsége a vásárlót terheli.

Szállítás díját a Partner viseli, oly módon, hogy az a számlán kerül feltüntetésre. Ha egy ügyféltől egy napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhozszállítás szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. Amennyiben az ügyfél a második, vagy attól több ugyanaz napi rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség, úgy a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket. A már elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának a jogát fenntartja, azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A személyes átvétellel rendelt termékek esetében nincs szállítási költség. Az átvételre a rendelés leadását követő 2-10 munkanapon belül van lehetőség az előre egyeztetett időpontban.

Személyes átvétel esetén a rendelés összege készpénzzel vagy bankkártyával egyenlíthető ki.

4.4. A Partner termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot ellenőrizni, annak külsőleg sértetlenségét ellenőrizni és az átvételi elismervényt aláírni. Amennyiben a Partner bármi sérülést tapasztalna a csomagon külsőleg, a postás az Ügyfél kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni az esetleges sérülésekről. Az így keletkezett károkért a szállítmányozót terheli a felelősség.
Amennyiben a Partner figyelmetlenségéből eredően elmarad a tételes átadás és a jegyzőkönyv felvétele (nem jelzi a csomag külső sérülését a szállítmányozó felé az átadás időpontjában), utólagosan hiányosságokra, sérülésekre vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. A szállítmányozónak csak az átadás időpontjában áll módjában elfogadni a csomag sérülésére vonatkozó reklamációt. Utólagos reklamációra nincs lehetőség!
A törékeny, törékenynek vélt árukat a Szolgáltató mindig törékeny jelzéssel adja át a fuvarozó cég felé.

5. Szavatosság

A kellékszavatosságra, a termékszavatosságra és a jótállásra a Polgári törvénykönyvről szóló, 2013. évi V. törvényben, és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók, azonban erre vonatkozó kifejezett írásbeli kötelezettségvállalás hiányában Szolgáltató nem szavatolja, hogy az áru bármely, a Partner által elérni kívánt speciális célra alkalmas.
A 3 napos cseregaranciával élhet a Partner, ha a rendeltetésszerű használatot a meghibásodás akadályozza. A Szolgáltatónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgálni szakszervizzel. Abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a Partnert terheli.

6. Elállás joga

A Partner a szerződéstől 8 (nyolc) munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezik. A Partner az elállás jogát a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg az írásbeli megerősítését, ennek kézhezvételétől számított 8 (nyolc) munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított 3 (három) hónap elteltéig gyakorolhatja. Ha az írásbeli megerősítés kézhezvétele a termék kézhezvételének napjától számított három hónapon belül megtörténik, ettől az időponttól számított 8 (nyolc) munkanap elteltéig a Partner akkor is elállhat a szerződéstől, ha a termék kézhezvételétől számított 3 hónapból kevesebb mint 8 (nyolc) munkanap van hátra.
Az elállási nyilatkozatát a Partner kizárólag írásban a céginformációk között feltüntetett telefonszámon, postai címen vagy e-mail címen közölheti a Szolgáltatóval. A csak telefonon leadott elállási nyilatkozatot nem áll módunkban elfogadni.
Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a Partnernek saját költségén kell gondoskodnia. Az elállással érintett terméket utánvétellel nem küldheti vissza, utánvételes átvételt a Szolgáltató nem teljesít. Elállás esetén cégünk követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését. Ezeken kívül a vásárlót az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.

Elállás esetén a Szolgáltató köteles a Partner által kifizetett összeget haladéktalanul, de lekésőbb az elállást követő 30 (harminc) napon belül visszatéríteni.
A Partner nem gyakorolhatja az elállás jogát az olyan termék esetében a Partner utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő.

7. Egyebek

7.1. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Partner részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

7.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Partnert terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
A youniqstore.hu (Vágó Dorottya – egyéni vállalkozó) által működtetett weboldal szerzői jogvédelem alá tartozik. A weboldalon megjelenített tartalom egészét, illetve részeit a saját személyes használattól eltérő célra és mértékben kizárólag a Vágó Dorottya – youniqstore.hu előzetes írásbeli engedélye alapján lehet bármilyen módon felhasználni, kinyomtatni, reprodukálni, nyilvánosan közzétenni, terjeszteni, tárolni, átruházni, illetve bármilyen egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni. A weboldalon feltüntetett árak, képek, leírások, műszaki adatok kizárólag tájékoztató jellegűek a termék szélesebb körű megismerésére szolgál. A képek helyenként illusztrációk. Az esetleges hibákért, elírásokért felelősséget nem vállalunk.

7.3. A Szolgáltató a Partnerek által bármilyen úton rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A megrendeléssel és a jelen ÁSZF Elfogadásával együtt a nem természetes személy Partner kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató részére hírlevelet és egyéb reklámmegkeresést küldjön. A Szolgáltató a Partnerek adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató a Partnerek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

7.4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan, külön értesítési kötelezettség nélkül módosítani. Az esetleges módosítás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A már leadott megrendelésekre a leadáskori ÁSZF irányadó.

7.5. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek a területileg illetékes Bírósághoz fordulhatnak.

7.6. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (Ptk.), a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet, 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, 2011. évi CXII. törvény és az egyéb mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2018. december 3.